Політика конфіденційності та умови використання додатка «Судові засідання та реєстр»

Політика конфіденційності та умови використання додатка «Судові засідання та реєстр» (надалі - Умови) встановлюють правила та умови використання додатка «Судові засідання та реєстр», завантажуючи та використовуючи Додаток - Користувач безумовно приймає ці Умови та зобов'язується їх дотримуватися і слідкувати за їх змінами на цій сторінці.

Визначення термінів

- Додаток - програмний продукт, який розповсюджується в магазині додатків Google play за наступними посиланнями: Судові засідання та реєстр free, Судові засідання та реєстр; та в магазині додатків App Store за посиланнями: Судові засідання та реєстр lite, Судові засідання та реєстр

- Розробник - особа, яка розробила та здійснює підтримку Додатка.

- Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка завантажила (або придбала) додаток.

- Інформація по судовим справам - публічна інформація у формі текстових відомостей про номер судової справи, сторін по справі, суд, документи по справі тощо.

1. Інформація по судовим справам (засіданням)

1.1. Відображені дані по судовим засіданням (дата і час засідання, найменування сторін, склад суду, назва і контактні дані суду) є офіційною загальнодоступною інформацією з ресурсу судової влади України. Вони жодним чином не змінюються розробниками даного програмного продукту, достовірність та точність даних забезпечується працівниками судових органів, які публікують відповідну інформацію. Розробник Додатка не несе жодної відповідальності за можливі негативні наслідки використання даного сервісу. Купуючи даний Додаток - покупець оплачує послугу з відключення реклами в Додатку та зміну обмежень, встановлених в безкоштовній версії Додатка. Розробник не несе відповідальності за можливе припинення надання інформації в результаті змін в законодавстві, закриття доступу до такої інформації органами державної влади або технічної неможливості (чи технічної складності) продовження надання такої інформації.

1.2. Об'єм (обсяг, кількість, ліміт) інформації, яку можливо відстежувати, встановлюється розробником додатку в односторонньому порядку з огляду на фізичну/технічну/юридичну можливість та доцільність встановлення такого об'єму (обсягу, кількості, ліміту).

2. Публікація документів по судовим справам

2.1. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року № 3262-IV.

2.2. Даний Додаток надає лише прямі посилання на сторінки реєстру, що містять офіційні тексти судових документів. Правила користування Єдиним державним реєстром судових рішень доступні за адресою - http://reyestr.court.gov.ua/Rules

2.3. Автоматизоване збирання документів напряму з Реєстру судових рішень заборонено Правилами користування Реєстром. Документи по справам публікуються веб-порталом відкритих даних, оперативність публікації документів забезпечують відповідні державні органи, цей процес не залежить від волі розробника Додатка. Публікація на порталі відкритих даних та в Реєстрі судових рішень може не завжди збігаєтися у часі, тому список документів (в Додатку) надається виключно в ознайомлювальних цілях.

2.4. Розробник Додатку не є державним органом чи Розпорядником інформації та не може впливати на оперативність публікації Інформації та отримання документів по справам. Будь-які претензії з приводу достовірності, повноти або своєчасноті надання такої Інформації Розробником Додатка не приймаються.

2.5. Вся Інформація, що надається Додатком - є загальнодоступною та відкрито розповсюджується державним порталом відкритих даних, який призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання, який створено на вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

3. Обробка даних та конфіденційність

3.1. Додаток не збирає та не відправляє на сервер будь-яких персональних даних, окрім випадків, передбачених п. 4 цих Умов або за окремою згодою Користувача.

3.2. Інформація щодо відслідковуваних справ зберігається локально на пристрої Користувача та не передається розробникам, окрім випадків, коли це необхідно для отримання інформації з реєстру (і в цьому разі збереження даних на сервері не відбувається) або за окремою згодою Користувача.

4. Права та обов'язки

4.1. Розробник має право: блокувати доступ до Додатка для Користувачів, які порушують Умови використання додатка, завдають шкоди його функціонуванню або розповсюджують недостовірну інформацію про Додаток; припинити надання Інформації по судовим справам у разі закриття доступу до такої Інформаці органами державної влади або виникнення технічної неможливості (чи технічної складності) надання Інформації по справам; відмовити Користувачу у відшкодуванні вартості Додатка у разі блокування доступу до Додатка або припинення надання Інформації; вимагати дотримання Користувачем вимог діючого законодавства та цих Умов, вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

4.2. Розробник зобов'язаний повідомляти Користувачів про зміну Умов використання додатка шляхом її публікації на сторінці - www.sitebuy.pro/casemeeting/policy.html (Умови можуть змінюватися розробником без окремого сповіщення Користувачів).

4.3. Користувач має право: вільно користуватися Інформацією по судовим справам (переглядати, копіювати, розповсюджувати), відмовитися від придбаного додатка у порядку, передбаченому умовами магазину додатків, в якому його було придбано.

4.4. Користувач зобов'язаний: дотримуватися цих Умов використання Додатка та діючих законів України; добросовісно використовувати додаток не завдаючи шкоди розробнику та іншим користувачам.

5. Розповсюдження Додатка та захист інтелектуальних прав

5.1. Додаток розповсюджується виключно в магазинах додатків Google play та App Store. Програма оплачується та доступна для всіх пристроїв користувача в межах платформи (iOS або Android), в якій його було придбано. Придбання додатка закріпляється за обліковим записом користувача відповідної платформи. Версії Додатка, придбані поза вказаними магазинами визначаються сервером (джерелом даних для Додатка) як піратська версія Додатка з відповідними наслідками.

5.2. В цілях запобігання несанкціонованого використання Професійної версії Додатка, Користувачі, які не мають придбаної на свій обліковий запис Google play (або App Store) версії Додатка - вважаються порушниками інтелектуальних прав розробника та підлягають блокуванню. Розробник не несе відповідальності за нанесену шкоду в результаті отримання недостовірної Інформації при використанні піратської версії Додатка. Дані користувачів, які розповсюджують та/або використовують Додаток з порушенням інтелектуальних прав розробника передаються на сервер для їх обробки та вжиття заходів по захисту інтересів правовласника.

5.3. Функціональний та графічний код Додатку є об'єктом інтелектуальної власності, належить його творцям та захищається міжнародним правом і законами України.